โปรแกรม ระบบ ERP ภายใต้ชื่อ SRP

Last updated: 2019-06-28  |  2214 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรแกรม ระบบ ERP ภายใต้ชื่อ SRP

ระบบ ERP & MRP ที่รองรับการทำงาน

ทุกฟังค์ชั้นของทุกกิจการ (ภายใต้ชื่อ SRP)ผสมผสานการทำงานที่ยุ่งยาก และซับซ้อน ให้ง่ายดาย เพียงแค่ไม่กี่คลิ๊กเท่านั้น

แบบ Style Easy Easy!

 

ความปลอดภัยระดับสูงสุด

รหัสผ่านใช้ระบบ MD5 และเก็บ Log การทำงานของเอกสารทุกประเภท พร้อมทั้งควบคุมการทำงานของแต่ละผู้ใช้งานด้วยระบบ Using Awesome (การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน)

 

ระบบการแจ้งเตือน และสถานะของเอกสารต่างๆระบบ

Auto Mail ที่แจ้งเตือนให้คุณรู้ได้ว่า มีเอกสารมาให้คุณดำเนินการหรือต้องอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ แต่ละ Workflow รวมถึงมีการแสดงสถานะของเอกสารต่างๆ ที่มีกระบวนการ การทำงานไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว