เรียนคุณลูกค้าโปรดทราบ แบบฟอร์มดังกล่าว เป็นแบบฟอร์มขอการทดลองใช้งานโปรแกรมระบบ Easy ต่างๆ รวมถึงเป็นการขอลองใช้ระบบการตลาดด้วย

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB